top of page

CERTIFICARE PARAŞUTE

Dosarele de certificare, în funcție de procedeul administrativ solicitat, trebuie să conțină următoarele documente:

OBȚINERE CERTIFICAT 

NAVIGABILITATE

  • Cerere certificare paraşute

  • Cerere eliberare atestat capotă, după caz

  • Buletinul sau Cartea de Identitate (în copie)

  • Titlul de proprietate, titlu de deţinere sau orice înscris autentic ori legalizat conform legii – în copie

  • Documente sau declaraţie notarială pe propria răspundere, care să precizeze consumul de resursă, după caz

  • Documentaţia tehnică de întreţinere şi reparaţii actualizată, sau un program de întreţinere, după caz

  • Copii/fotografii după seriile de fabricaţie ale paraşutei principale, paraşutei de rezervă, de salvare, ale sistemului de suspensie al parașutistului și pentru pasager

  • Taxe

  • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

bottom of page