top of page

CERTIFICARE PARAŞUTIŞTI

REGLEMENTĂRI

Conform RACR- LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", din 06.02.2017 şi Ordinul MT nr. 897/2017:

  • O persoană este autorizată să desfăşoare activităţi de paraşutism în România numai dacă deţine o licenţă de paraşutist în termen de valabilitate, emisă/recunoscută în conformitate cu cerinţele menţionate în prezenta reglementare.

  • Deţinătorul unei licenţe de paraşutist este obligat să poarte asupra sa licenţa şi certificatul medical asociat ori de câte ori desfăşoară activităţi de paraşutism pe teritoriul naţional.

  • Până la obţinerea licenţei de paraşutist, elevul este autorizat să acţioneze ca paraşutist numai sub autoritatea şi supravegherea unui paraşutist instructor, desfăşurându-şi pregătirea teoretică şi practică la sol şi în zbor/salt în cadrul unei OPA

bottom of page