top of page

CERTIFICARE PARAŞUTE

REGLEMENTĂRI

Conform RACR- CP "Certificarea paraşutelor" din 17.07.2017 şi Ordinul MT nr. 897/2017:

 • O paraşută poate fi utilizată pentru salturi în spaţiul aerian naţional, numai dacă este însoţită de documentele doveditoare ale stării sale de navigabilitate, emise, convertite sau validate de către autoritatea de certificare, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. 

 • Documentele doveditoare ale stării de navigabilitate pentru completul de paraşută sunt următoarele:

  • (a) CN al paraşutei principale;

  • (b) CN al paraşutei de rezervă;

  • (c) atestatul capotei împreună cu sistemul de suspensie al paraşutistului;

  • (d) atestatul sistemului de suspensie al pasagerului, în cazul paraşutelor tandem;

  • (e) documente emise de către producător ale altor componente, utilizate conform reglementărilor în vigoare, dacă este cazul.

bottom of page