top of page

CERTIFICARE APARATE LANSARE LA ZBOR, TURNURI DE PARAȘUTISM ŞI PERSONAL TEHNIC

REGLEMENTĂRI ȘI PROCEDURI

Aeroclubul României exercită următoarele atribuţii, conform procedurilor şi reglementărilor specifice în vigoare:

  • certificarea funcţionării aparatelor de lansare la zbor - automosor

  • certificarea funcţionării turnurilor de paraşutism

  • certificarea mecanicilor manevranţi turn de parașutism

  • certificarea remorcherilor automosor

  • certificarea mecanicilor de întreținere aparate de lansare la zbor - automosoare

bottom of page